DMOZ - World: Kyrgyz

Help with Search
World Kyrgyz 92 DMOZ - Ачык Каталог Долбоорунун кыргыз тилиндеги веб-сайттар категориясы.

Subcategories 14

Региондук 49
Бизнес 2 Жаңылыктар 6 Илим 1 Искусство 1 Компьютер 10 Коом 11 Көңүл ачуу 0 Оюндар 3 Референция 9 Саламаттык сактоо 0 Соода 0 Спорт 0 Үй 0

Related categories 1

Science Social Sciences Linguistics Languages Natural Altaic Turkic Kyrgyz 1
Category editor: salis Last update: March 6, 2017 at 6:15:06 UTC
All Languages Искусство Бизнес Компьютер Оюндар Саламаттык сактоо Үй Жаңылыктар Көңүл ачуу Референция Региондук Илим Соода Коом Спорт

Help build the largest human-edited directory on the web. Suggest a Site - Open Directory Project - Become an Editor