DMOZ - World: Makedonski

Help with Search
World Makedonski 163 Websites written in Macedonian language only. Оваа категорија е за веб-сајтови на македонски јазик. Доколку имате веб-сајт којшто е за Македонија, но неговата содржина е на друг јазик, Ве молиме да аплицирате во категоријата на тој јазик. Доколку имате веб-сајт за Македонија на Англиски јазик, аплицирајте на http://dmoz.org/Regional/Europe/Macedonia/.

Subcategories 13

Дом и фамилија 0 Економија и стопанство 48 Здравје 4 Компјутери 4 Купување 8 Медиуми 18 Наука 3 Општество 29 Регионално 15 Рекреација 14 Референци 0 Спорт 11 Уметност 9

Related categories 2

Regional Europe Macedonia 125 Science Social Sciences Linguistics Languages Natural Indo-European Slavic Macedonian 3
Last update: March 6, 2017 at 6:15:10 UTC
All Languages Уметност Економија и стопанство Компјутери Здравје Дом и фамилија Медиуми Рекреација Референци Регионално Наука Купување Општество Спорт

Help build the largest human-edited directory on the web. Suggest a Site - Open Directory Project - Become an Editor