DMOZ - World: Norsk: Næringsliv

Help with Search
World Norsk Næringsliv 872

Dette er en kategori for nettsteder relatert til økonomi og næringsliv i Norge.

Nettbutikker - nettsteder som gir kunder mulighet til å bestille varer og tjenester over nettet - skal sendes til World/Norsk/Handel

kategorier 33

Arbeid 20 E-handel 6 Investerin­g 2 Markedsfør­ing 88 Muligheter 12 Regnskap og revisjon 18
Bilbransje­n 19 Bioteknolo­gi og legemidler 2 Bygg og anlegg 93 Detaljhand­el 0 Eiendom 15 Elektronik­k og elektrotek­nikk 7 Energi og miljø 18 Finansiell­e tjenester 49 Fly- og forsvarsin­dustri 1 Forlag og trykkerier 19 Forretning­stjenester 89 Grossister 6 Helse 52 Hotell og restaurant 7 Internett 8 Kjemikalie­r 7 Kultur og underholdn­ing 51 Land- og skogbruk 19 Nærings- og nytelsesmi­ddel 50 Telekommun­ikasjon 30 Transport og logistikk 40 Varer og tjenester for forbrukere 66 Varer og tjenester for industrien 28
Annonser 6 Organisasj­oner 27 Regionalt 1 Ressurser 31

Se også: 2

Regional Europe Norway Business and Economy 60 World Norsk Handel 491
Siste oppdatering: februar 28, 2017 at 6:35:06 UTC
Næringsliv Spill Helse Hjem og familie Referanse Regionalt Vitenskap Handel Sport All Languages Kunst og kultur

Help build the largest human-edited directory on the web. Suggest a Site - Open Directory Project - Become an Editor