DMOZ - World: Slovensky: Spoločnosť: Vláda

Help with Search
World Slovensky Spoločnosť Vláda 29 Vládne organizácie

kategórie 2

Medzinárod­né organizáci­e 3 Veľvyslane­ctvá a konzuláty 1

Rovnako pozri: 2

World Slovensky Regionálne Európa Slovensko Verejná správa 2 World Slovensky Spoločnosť Zákon a právo 51
Úrad vlády SR Členovia a rokovania vlády, činnosti, dokumenty, prehlásenia a uznesenia, pripomienkové konanie a kalendár akcií. Fond ochrany vkladov Profil inštitúcie a informácie k bankám.[len IE a Mozilla] Generálna prokuratúra SR Register trestov, pracoviská, štatistiky a činnosť prokuratúry. Iuventa Organizácia Ministerstva školstva SR pre voľný čas mládeže. Akčné plány, európsky zápsiník, dokumenty. Letecký úrad SR Informácie o leteckom úrade Slovenskej republiky. Ministerstvo financií SR Finančná a cenová politika, trh, dane a účtovníctvo. Dokumenty, knižnice a materiály. Ministerstvo hospodárstva SR Rezortné informácie, kontrolná činnosť a legislatívna činnosť. Ministerstvo kultúry SR Aktuality a legislatíva, dikumenty a infotéka úradu. Ministerstvo obrany SR Verejné materiály a oznamy, rezortné informácie, NATO. Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetka SR Akčný plán, pridelovanie dotácií a zoznam rozhodnutí. Ministerstvo pôdohospodárstva SR Aktuálne udalosti, organizácia rezortu a dokumenty. Ministerstvo spravodlivosti SR Legislatívna a edičná činnosť, poskytovanie informácií, služby občanom, zoznam súdov, zákonov a právnych noriem, boj proti korupcii. Ministerstvo vnútra SR Dokumenty, pripomienkové konanie, občanstvo a otázky verejnej správy. Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy Pôsobnosť a štruktúra, dokumenty, časopisy a odkazy na nižšie úrovne. Ministerstvo zahraničných vecí SR Zahraničná politika, konzulárne úrady a misie, vzťahy s NATO a EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR Informácie o reformách, provoze a spávy útvarov. Ministerstvo školstva SR Základné informácie, aktuálne dokumenty, metodické usmernenia, organizačná štruktúra a poriadok. Najvyšší kontrolný úrad SR Informácie, legislatíva a medzinárodné normy. Nemecké veľvyslanectvo Oficiálne stránka zastupiteľského úradu. Prezident SR Správy Kancelárie prezidenta republiky, vyznamenania a štátne symboly. Slovenská inovačná a energetická agentúra Verejné informácie a ponuka služieb, aktivity inštitúta a magazín Energia. Slovenský metrologický ústav História, kontrakty, certifikáty a ďalie sluby. Úrad priemyselného vlastníctva SR Právne predpisy a všeobecné informácie, produkty a služby, ochranné známky. Štatistický úrad SR Aktuality, výročné správy a ukazovatele ekonomického vývoja. Štátny ústav pre kontrolu liečiv Organizácia ministerstva zdravotníctva zabezpečujúca dozor nad kvalitou, účinnosťou a bezpečnosťou liečiv a zdravotnickej techniky.

Táto kategória v iných jazykoch 49

Azərbaycanca 1 Bahasa Indonesia 39 Bahasa Melayu 1 Català 637 Česky 58 Cymraeg 0 Dansk 72 Deutsch 151 Eesti 16 English 1,691 Español 129 Français 2,373 Hrvatski 51 Íslenska 20 Italiano 205 Kurdî 5 Latviešu 71 Lietuvių 93 Magyar 501 Nederlands 103 Norsk 0 Occitan 0 Polski 316 Português 9 Română 2 Shqip 4 Slovensko 1 Srpski 21 Suomi 27 Svenska 23 Tagalog 1 Tatarça 0 Tiếng_Việt 12 Türkçe 179 Ελληνική 3 Беларуская 6 Български 65 Македонски 13 Русский 40 Қазақша 4 עברית 9 العربية 23 فارسی 18 मराठी 2 हिन्दी 1 ગુજરાતી 0 ไทย 81 日本語 60 简体中文 288
Posledná zmena: August 7, 2016 at 8:54:04 UTC
Spoločnosť Šport All Languages Kultúra Obchod a služby Počítače Hry Zdravie Domov Správy Voľný čas Zdroje Regionálne Veda Internetové obchody

Help build the largest human-edited directory on the web. Suggest a Site - Open Directory Project - Become an Editor