DMOZ - World: Tiếng Việt

Help with Search
World Tiếng Việt 1,426 Đây là danh mục các trang sử dụng tiếng Việt là chính. Resources:

Linguistics/Viet-Muong

Dictionaries: Vietnamese

Other:

Ethnologue

Countries:

Vietnam [.vn]

Cambodia [.ka]

Open Directory

About

dmoz.org/World/Vietnamese

Categories

Địa phương = Regional

Tin tức = News

Gia đình = Home

Giải trí – Tiêu khiển = Recreation

Khoa học = Science

Doanh nghiệp = Business

Mua sắm = Shopping

Nghệ thuật = Arts

Thể thao = Sports

Thông tin Tham khảo = Reference

Tin học = Computers

Trò chơi = Games

Xã hội = Society

Y tế - Sức khoẻ = Health

Subcategories 14

Địa phương 802
Doanh nghiệp 63 Gia đình 7 Giải trí – Tiêu khiển 20 Khoa học 31 Mua sắm 8 Nghệ thuật 46 Thể thao 36 Thông tin Tham khảo 35 Tin học 159 Tin tức 39 Trò chơi 14 Xã hội 150 Y tế - Sức khoẻ 16

Related categories 2

Regional Asia Vietnam 443 World Tiếng Việt Địa phương Châu Á Việt Nam 665
Category editor: jgwright Last update: March 4, 2017 at 6:24:07 UTC
All Languages Nghệ thuật Doanh nghiệp Tin học Trò chơi Y tế - Sức khoẻ Gia đình Tin tức Giải trí – Tiêu khiển Thông tin Tham khảo Địa phương Khoa học Mua sắm Xã hội Thể thao

Help build the largest human-edited directory on the web. Suggest a Site - Open Directory Project - Become an Editor