Een site voorstellen aan het Open Directory Project

DMOZ

Open Directory Project

Redactierichtlijnen

Over ODP

Redacteur worden

Het Sociale Contract

DMOZ Data - RDF

URL aanmelden

Redactierichtlijnen

Redacteursportaal

In andere talen

عربيّة - Arabisch

česky - Tsjechisch

Dansk - Deens

Deutsch - Duits

English - Engels

Español - Spaans

Français - Frans

עברית - Hebreeuws

Italiano - Italiaans

日本語 - Japans

한국어 - Koreaans

Português - Portugees

Русский - Russisch

Türkçe - Turks

Een site voorstellen aan het Open Directory Project

Het Open Directory Project is een index van informatiebronnen op het internet. Een webindex is iets als een gigantische referentiebibliotheek, hiërarchisch georganiseerd op onderwerp, van breed tot specifiek. Het ODP wordt onderhouden door redacteur-vrijwilligers die sites beoordelen voor opname in de index. Zij zijn onze experts, en alle inzendingen worden door deze redacteurs beoordeeld.

Wij geven bijzonder om de kwaliteit van het ODP. Wij zijn geen zoekmachine, en zijn er trots op dat wij selectief zijn in de opname van sites. We aanvaarden niet alle sites, dus neem het niet persoonlijk als de site die je voorstelt niet wordt geaccepteerd. Ons doel is om de index zo nuttig mogelijk te maken voor onze gebruikers, en niet om alle (of zelfs bijna alle) sites die vermeld zouden kunnen worden op te nemen. Promotionele overwegingen voor de vermelde sites zijn nooit van belang bij de beoordeling.

Om het ODP vlot te laten lopen en om onze redactiewerkzaamheden te ondersteunen hebben wij richtlijnen opgesteld voor de indiening van sites ter overweging. Wij kunnen voorgestelde sites weigeren wanneer deze onze richtlijnen overtreden, of wanneer deze, in onze overweging, niet in de index dienen te worden opgenomen. We behouden ons ook het recht voor om andere sites die geaffilieerd zijn met een gebruiker die de richtlijnen heeft overtreden te weigeren of uit de index te verwijderen.

Neem de tijd om deze richtlijnen te lezen, en de juiste methode voor het voorstellen van een site te begrijpen, alvorens te beginnen.  Het niet correct volgen van deze aanwijzingen zal in het algemeen leiden tot afwijzing van de voorgestelde site.

Stap één

Bepaal of de site geschikt is voor opname in het ODP:

Stel geen mirror-sites voor. Mirror sites hebben inhoud die (nagenoeg) identiek is aan die van een andere site, op een andere URL.

Stel geen URLs voor die alleen dezelfde of vergelijkbare inhoud bevatten als andere sites die je aan de index hebt voorgesteld.  Sites met overlappende of herhaalde inhoud zijn niet nuttig voor de gebruikers van de index. Meerdere voorstellen van dezelfde of verwante sites kunnen resulteren in uitsluiting en/of verwijdering van deze en verwante sites.

Stel dezelfde inhoud niet meer dan eens voor. Bijvoorbeeld, als http://www.dmoz.org al is voorgesteld, dien dan niet ook http://www.dmoz.org/index.html in.

Stel geen site voor die doorverwijst naar een ander adres.

Stel geen sites voor waarvan de inhoud grotendeels bestaat uit affiliate links.

De Open Directory heeft een beleid tegen opname van sites met illegale inhoud. Voorbeelden van illegaal materiaal zijn kinderpornografie, laster, materiaal dat intellectuele eigendomsrechten schendt en materiaal dat een beroep doet op illegale activiteiten zoals fraude of geweld.

Stel geen sites voor die zich in een staat van op- of ombouw bevinden. Wacht tot een site compleet en werkzaam is voor deze in te dienen. Sites die niet compleet zijn of waarvan de afbeeldingen of links niet werken zijn geen goede kandidaten voor de index.

Stel pornographische sites uitsluitend voor in de juiste subcategorie van Adult.

Stel niet-engelstalige sites uitsluitend voor in de juiste subcategorie onder World.

Stap twee

Zoek even in de index op www.dmoz.org om er zeker van te zijn dat de site nog niet is opgenomen. Dit bespaart iedereen tijd.

Stap drie

Vind de beste categorie voor de site. De Open Directory heeft een enorm scala aan onderwerpen om uit te kiezen. Een site dient slechts te worden voorgesteld in de ene meest relevante categorie. Sites die worden toegedragen aan ongeschikte of niet verwante categorieën kunnen worden geweigerd of verwijderd.

NB: Sommige categorieën hebben geen "URL aanmelden" link. Deze categorieën accepteren geen aanmeldingen, hetgeen betekent dat je een andere (meestal meer specifieke) categorie dient te vinden om de site in voor te stellen.

Stap vier

Je hebt nu de beste categorie voor de site gevonden. Klik bovenaan de pagina voor die categorie op de link "URL aanmelden". Volg de aanwijzingen op het aanmeldingsformulier zorgvuldig. Beschrijvingen van sites dienen die inhoud en het onderwerp van een site beknopt en nauwkeurig te beschrijven. Ze zijn niet promotioneel van aard. Software voor het automatisch aandienen van sites is een schending van deze richtlijn. Automatisch aangemelde sites worden gemarkeerd en verwijderd na indiening van het formulier, zonder verdere kennisgeving. Aanhoudende geautomatiseerde aanmeldingen kunnen ons ertoe dwingen om verdere aanmeldingen te blokkeren, zodat wij onze middelen kunnen richten op beoordeling van sites die met zorg door echte mensen zijn voorgesteld.

Procedure na aanmelding

Een ODP redacteur zal de voorgestelde site beoordelen, en indien geschikt toevoegen aan de index. Afhankelijk van factoren zoals het aantal aanmeldingen in de betreffende categorie kan het van enkele weken tot jaren duren voordat de aanmelding wordt beoordeeld. Stel een URL s.v.p. maar één keer voor aan de Open Directory. Zoals eerder vermeld kan meermalige aanmelding van dezelfde of verwante sites resulteren in uitsluiting van deze en geaffilieerde sites. Dezelfde URL in meer al dan niet verhulde vormen voorstellen is niet toegestaan.

Bijwerken van een vermelding

Als een site opgenomen is in de index, maar de omschrijving of titel onjuist is, dan kan een verzoek voor bijwerking worden ingediend middels de "bijwerken vermelding" link op de categorie-pagina. Als de categorie waarin de site vermeld is niet de juiste is, vermeld dan de reden waarom, en stel een geschiktere categorie voor. Wees beleefd en beschaafd – bedreigend of beledigend gedrag wordt niet getolereerd.

Portalen en zoekmachines die ODP data gebruiken

Wanneer een site is toegevoegd aan de Open Directory kan het van weken tot maanden duren voordat deze wordt vermeld op partnersites die de Open Directory data gebruiken, zoals AOL Search, Google, Yahoo Search en honderden andere sites. Wij stellen vernieuwde data wekelijks beschikbaar, maar elke partner heeft zijn eigen updatemethodologie.

Redactievrijheid

Het tot een nuttige bron maken van het ODP vergt dat wij een brede redactievrijheid uitoefenen in het bepalen van de inhoud en structuur van de index. Deze vrijheid omvat (maar is niet beperkt tot) de selectie en plaatsing van sites, het eventueel opnemen van meer dan één link naar dezelfde site, wanneer deep-linken van toepassing is, en de opstelling van de titel en beschrijving van de sites. Bovendien is de plaatsing van een site in de index voortdurend onderhevig aan verandering or verwijdering, naar ons eigen goeddunken. Vertrouw niet op enig aspect van een opname in de index. Begrijp dat het niet altijd mogelijk is dat redacteuren, werkend binnen hun redactievrijheid, alle voorstellen op precies dezelfde manier verwerken. Niet iedereen zal het altijd eens zijn met onze keuzen, maar we hopen dat het duidelijk is dat we altijd ons best doen om eerlijk en redelijk te werk te gaan.

Het Open Directory team verwelkomt opmerkingen en feedback over de index in het algemeen. Laat ons weten wat je denkt, en hoe we onze werkwijzen kunnen verbeteren. Bedankt!

Ga naar de Open Directory op www.dmoz.org - Start hier om een geschikte categorie te vinden om een site in voor te stellen.

Laatste bewerking: Mon Jun 17 21:35 EDT 2013
Copyright © 2016 AOL Inc. (Terms of Use - License)

Help build the largest human-edited directory on the web. Suggest a Site - Open Directory Project - Become an Editor